Leczenie ADHD – CBD

Leczenie ADHD – CBD

Czy naturalne suplementy są naprawdę najlepszym sposobem leczenia ADHD?

W jaki sposób CBD pomaga w leczeniu ADHD lub ADD? ADHD lub ADD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się impulsywnością, nieuwagą i nadpobudliwością, ale typ objawów, nasilenie i rodzaj zaburzenia mogą się znacznie różnić między poszczególnymi osobami. ADHD lub zaburzenie nadpobudliwe jest również podobne do ADHD, ale często objawia się bez hiperaktywnego zachowania jako objawu, więc te dwa zaburzenia nie zawsze są postrzegane jako to samo.

Objawy ADHD lub zaburzenia nadpobudliwości obejmują łatwość rozproszenia, słabą koncentrację, łatwość irytacji, utratę panowania nad sobą, impulsywność i łatwość złości oraz trudności z czekaniem na swoją kolej. Może jednak istnieć wiele innych objawów, takich jak wybuchy emocjonalne, destrukcyjne zachowania w sytuacjach towarzyskich i szkolnych, a nawet brak snu, przy czym wszystkie te objawy przeplatają się z regularnymi okresami nieuważnego lub nadpobudliwego zachowania.

Przyczyny ADHD lub zaburzenia nadpobudliwości nie są znane, chociaż większość ekspertów zgadza się, że jest to związane z brakiem równowagi neuroprzekaźników w mózgu, które kontrolują sposób przekazywania impulsów do i z komórek nerwowych. Ten brak równowagi jest powiązany z wieloma różnymi rzeczami, takimi jak niedobory żywieniowe, predyspozycje genetyczne, stres lub uszkodzenie mózgu, którym często towarzyszą problemy behawioralne.

Więc CBD i ADHD mogą być przydatne, zwłaszcza jeśli są stosowane razem z innymi opcjami leczenia. Jednak CBD w przypadku ADHD lub addycji może nie być konieczne w leczeniu ADHD, ponieważ niektóre formy choroby są uwarunkowane genetycznie i nie można ich leczyć lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwdepresyjnymi ani stymulującymi. Niektóre z cięższych przypadków ADHD można najlepiej leczyć za pomocą tego rodzaju terapii.

Forma leczenia zwana lekami psychostymulującymi jest zwykle przepisywana w celu leczenia ADHD i zmniejszenia objawów u dziecka.

Te rodzaje leków, w tym Ritalin, Dexedrine, Adderall, Concerta, Strattera, Cylert, Methylin, Metopramine i Vyvanse, mogą być stosowane zarówno w leczeniu krótkotrwałym, jak i długotrwałym i często są zalecane przez lekarzy tylko wtedy, gdy były stosowane inne formy leczenia. próbowano, z niewielkim lub żadnym sukcesem, i gdy istnieje obawa, że ​​u dziecka prawdopodobnie rozwinie się jakaś cięższa postać ADHD. Podczas stosowania tego rodzaju leku na ADHD, ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem o stosowaniu CBD w leczeniu ADHD i przyjmowaniu go razem z innymi lekami, aby upewnić się, że nie zakłócasz skuteczności żadnego z innych leków będących używany.

Leki przeciwdepresyjne są często przepisywane dzieciom i są również stosowane jako CBD przy ADHD z dodatkową korzyścią w postaci zmniejszenia lub wyeliminowania ich skutków ubocznych. Najczęściej stosowanymi antydepresantami są Prozac, Zoloft, Effexor i Tofranil, jednak wielu rodziców uważa, że ​​mogą mieć one negatywny wpływ na zdolność ich dziecka do uczenia się.

Istnieją również leki na receptę zwane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które są zwykle przepisywane jako stabilizatory nastroju, ponieważ pomagają utrzymać równowagę poziomu serotoniny i które są stosowane w depresji. Nie jest jasne, jak CBD na ADHD wpływa na te rodzaje leków, a większość rodziców nie chce jednocześnie przyjmować leków na ADHD i antydepresantów. W ostatnich latach lek o nazwie Zyprexa jest czasami stosowany w leczeniu zarówno ADHD, jak i depresji, jednak niektóre badania sugerują, że może on faktycznie powodować ADHD u niektórych osób, ponieważ uważa się, że wpływa on na poziom serotoniny w mózgu.

Istnieją inne rodzaje naturalnych suplementów, w tym te zawierające ekstrakty z żeń-szenia i miłorzębu japońskiego, które można również stosować w leczeniu ADHD. Zawsze dobrze jest skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem jakiegokolwiek leku lub naturalnego suplementu, aby upewnić się, że nie będzie on kolidował z innymi używanymi lekami.

https://grayseo.pl/seo-optymalizacja-przebudowa-stron/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *