Jakkolwiek siłą sprawczą może być nasze myślenie, ono to decyduje o produkcie finalnym naszych starań. Od naszego nastawienia zaś, w zależności czy jest ono negatywne czy pozytywnie, uzależnione jest nasze działanie.

Myślenie ma wielki wpływ na naszą postawę, funkcjonowanie, podejmowane decyzje, nasze zdrowie i życie, oraz na otaczający nas świat. Myślenie optymistyczne a więc to dobre, które ma prowadzić ku dobremu, które oczekuje dobra i zakłada czynienie dobra jest niestety “towarem deficytowym”. Ono przewiduje pozytywny efekt naszych działań, daje nadzieję. Prezentuje świat w radosnych kolorach i podpowiada, jak dostrzec w życiu to, co piękne, co daje radość i o co warto jest się starać a niekiedy walczyć.

Pesymizm, w przeciwieństwie do optymizmu, jest skłonnością, która sprawia, iż patrzymy na świat, rzeczywistość i przyszłość w negatywnym kolorycie. To negatywne podejście jest jednym z kroków prowadzących do depresji. Jeśli świat postrzegamy w ciemnych kolorach, jeśli brak nam wiary w przyszłość, każdy następny dzień jawi się, jaki niepewny i nieprzewidywalny, gdy brak nam wiary w postęp społeczny, celowość oraz wartość życia bez wątpienia możemy powiedzieć, iż jesteśmy pesymistami.

Przeciwieństwem tej skrajnej postawy jest człowiek optymista, jego stosunek do życia jest pozytywny, widzi świat jako dobry, w którym mimo wielu problemów umie dostrzec dobro, cel i wartość życia. Kolor życia to nie jedna barwa, lecz cała gama kolorów, ale za to radosnych. Analogicznie jest z myśleniem, które jest cechą charakterystyczna i odróżniającą te dwie przeciwne sobie postawy. Jeśli nasze myślenie będzie negatywne to i nasza postawa życiowa, nasze działanie i życie będzie takie.

Od rodzaju naszego myślenia zależy nasze życie. Wpływa na jakość i trwałość relacji międzyludzkich. Człowiek pozytywnie myślący podchodzi do otaczającego go świata i ludzi w sposób pokojowy, widzi cechy pozytywne otaczających go ludzi, jest otwarty na pozytywny rozwój, wyznacza sobie długodystansowe cele i je osiąga, nie zraża się przeciwnościami, ponieważ jego pozytywne myślenie jest drogowskazem prowadzącym przez życie. Natomiast osoba o myśleniu negatywnym z góry nastawiona jest na porażki, i mimo przygotowania się do nich wyznaczony cel realizuje z trudem, ponieważ brak jej wiary w pozytywne skutki działania, którą to optymistycznie myśląca osoba ma niejako zaprogramowaną.

Zobacz tutaj:

apetistin skład I varicolen sklep I ravestin przeciwwskazania I calminax skład